Erzurum kongresi ve Amasya Genelgesi « İzmit Pusula Gazetesi

30 Mart 2023 - 10:44

Erzurum kongresi ve Amasya Genelgesi

Erzurum kongresi ve Amasya Genelgesi
Son Güncelleme :

31 Aralık 2017 - 16:32

Türk milleti hemen her dönem, istiklalini ve varlığını sürdürmek için mücadele etmiştir.

Günümüz de olduğu gibi eski dönemlerde de Avrupa başta olmak üzere tüm milletler Türk’ün yükselişini ve istiklalini elinden almak ve Türk milletini esir etmek adına azami çaba sarf etmiş, buna rağmen Türk her daim var olmayı başarmıştır.

Türk’ün var olma mücadelesi bu dünya var olduğu sürece de devam edecektir.

Türk’ün var olma mücadelesine taş koymak, Türk’ün basit, eli-kolu bağlı ve zavallı bir millet olması için sonsuza kadar devam edecek olan saldırılar olmaya devam edecektir.

Lakin bunu isteyen herkes hep mağlup olmaya mahküm olacaktır.

Kurtuluş savaşı öncesi, Türk’ü vatansız bırakmak adına ellerinden geleni artlarına koymayan emperyalist güçler, kurtuluş savaşında ağızlarının payını ziyadesi ile almış olmalarına rağmen, Türk’ü esir etmek ve vatansız bırakmak adına çabalarını hep sürdürdüler…

Unutulmamalıdır ki Türk milleti her türlü emperyalist güçlerle mücadele edebilme beceri ve kabiliyetine sahiptir.

Bunu unutan emperyalist devletlere yıllar önce Türk milletinin varlığını devam ettirmekte ki kararlılığını hatırlamak adına Türk milletinin sonsuza kadar bağlı kalacağı iki önemli hatırlatma Erzurum kongresi ve Amasya genelgesini buradan paylaşma gereği duyuyorum.

 

AMASYA GENELGESİ

1. Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir.
2. İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun
gereklerini gereği gibi yerine getirmemektedir.
Bu durum milletimizi yol olmuş gibi
göstermektedir.
3. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre
harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle
dünyaya duyurmak için her türlü etki ve
denetimden uzak milli bir kurulun varlığı
zorunludur.
5. Anadolu’nun her bakımda en güvenli yeri olan
Sivas’ta milli bir kongrenin acele toplanması
kararlaştırılmıştır.
6. Bunun için tüm illerin her sancağından milletin
güvenini kazanmış 3 temsilcinin mümkün olduğu
kadar çabuk olarak yola çıkması gerekmektedir.
7. Her ihtimale karşı bu meselenin milli bir sır
halinde tutulması ve temsilcilerin gerekli görülen
yerlerde seyahatlerini kendilerini tanıtmadan
yapmaları lazımdır.
8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir
kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer illerin
temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse Erzurum
Kongresi üyeleri de Sivas Kongresi’ne katılmak
üzere hareket edecektir.

 

ERZURUM KONGRESİ

1. Mevcut sınırları ile vatan bir bütündür, hiçbir
sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz.
2. Vatan bütünlüğünün, milli istiklalin, hilafet ve
saltanatın korunması için Kuva-yı Milliyeyi amil,
milli iradeyi hakim kılmak esastır.
3. Hristiyan unsurlara milli birlik ve beraberliğimizi
ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar
verilemez. Ancak kazanılmış haklara da saygı duyulacaktır.
4. İtilaf Devletleri’nin 30 Ekim 1918’de imzalanan
mütareke tarihindeki sınırlarımız içinde kalan
toprakları bölme çalışmalarına karşı çıkılacaktır.
5. Memleketimize karşı işgal emeli beslemeyen
herhangi bir devletin fenni, sınai ve ekonomik
yardımı memnuniyetle karşılanacaktır.
6. Milletlerin kendi kaderini tayin ettiği bu devirde,
merkezi hükümetin de milli iradeye tabi olması
zorunludur. Hükümet, derhal Meclis-i Mebusan’ı
toplayarak hükümet işlerinin meclisin denetimine
alınmasına çalışılacaktır.

SAYGI VE HÜRMETLERİMLE…

YORUM YAP