Tutuklamaya itiraz nasıl yapılır? « İzmit Pusula Gazetesi

15 Temmuz 2024 - 04:34

Tutuklamaya itiraz nasıl yapılır?

Tutuklamaya itiraz nasıl yapılır?
Son Güncelleme :

19 Ocak 2020 - 18:35

Tutuklama kararı sonrasında ilgili kararın hüküm kısmında 7 gün içinde itiraz hakkınız olduğu ve itirazı yapabileceğiniz makam gösterilmektedir; dolayısıyla ilgili karar mutlaka bir ceza avukatı ya da avukatınız vasıtası ile inceleyiniz ve ilk itiraz hakkınızı kaçırmayın.

TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KOCAELİ (….) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO :
TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN
ŞÜPHELİ :
ADRES :
TUTUKLAMA
TARİHİ :

KONU : Tutuklama kararına itiraz dilekçesidir.
AÇIKLAMALAR :

-Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 maddesinde yer alan koşullar oluşmamıştır:

Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur, sabit ikametgah sahibidir. Şüpheli delilleri karartamaz. Zira ifade tutanağından ve dosya kapsamından görülebileceği üzere, vekil edenin teslim etmiş olduğu eşyalarda da herhangi bir suç delili mevcut değildir. Şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur

CMK 100/3’te sayılan katalog suçlar arasında şüphelinin üzerine atılan suç yoktur:
Dosya kapsamı incelendiğinde vekil eden üzerine atılı olan suç ‘’………………’’ Suç kesinleşmeden, isnad edilen suç ile tutuklu yargılanması hukuka aykırıdır. Ayrıca, tutuklama kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullarla Anayasa’nın 19/3 hükümleri de dikkate alınarak verilmelidir. Bu koşulların şüpheli bakımından oluşmamıştır.

Tutuklama en son tedbirdir:

CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. AİHM de içtihadlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,tutuklama kararının kaldırılarak şahsımın TAHLİYESİNE, mahkeme aksi kanaatte ise CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNE tutulmasına karar verilerek SERBEST BIRAKILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

İTİRAZ EDEN
İMZA

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz üzere, tutuklama ağır bir tedbirdir ve prosedür işlemleri bulunmaktadır. Dolayısıyla tutuklama, ifade alma, sorgu gibi tüm işlemleri bir ağır ceza avukatı, ceza avukatı ya da avukatınız ile takip etmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıntılı bilgi için: www.siyahhukuk.com

YORUM YAP