“STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”… « İzmit Pusula Gazetesi

29 Mayıs 2023 - 06:29

“STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”…

TBMM’de Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Stratejik Plan çalışmaları kapsamında organize ettiği “Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

“STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”…
Son Güncelleme :

04 Ocak 2018 - 0:06

TBMM’de Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Stratejik Plan çalışmaları kapsamında organize ettiği “Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Genel Sekreter Yardımcıları ile diğer üst düzey Meclis bürokratlarının da katıldığı toplantıda TBMM İdari Teşkilatının 2018-2022 dönemini kapsayan temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ve kaynak dağılımını içeren stratejik plan hakkında istişare yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, planlama olmadan mesafe kat etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Kumbuzoğlu, stratejik plan değerlendirmelerinin dünya için, Türkiye için, TBMM ve kamu kurumları için çok değerli ve önemli olduğunu söyledi. Plan yapılınca atılan adımların öneminin ve mahiyetinin çok daha iyi anlaşılacağına dikkat çeken Kumbuzoğlu, ” Planlama yapmadan ölçme ve değerlendirme yapmamız mümkün değildir.” dedi

Bütün dünyada gelişmiş ülkelerde stratejik plan değerlendirmesi yapıldığına ve buna bağlı olarak da performans ölçümü gerçekleştirildiğinin altını çizen Kumbuzoğlu, ülkemizde de bu stratejik plan değerlendirmelerinin kamu kurumlarımızda yeni yeni yer bulmaya başladığını, kamu kurumlarının kendi stratejik plan değerlendirmelerini yaptığını belirtti.

Stratejik Plan yapmanın önemine değinen Kumbuzoğlu, ” Gelecek ile ilgili plan yapmak her geçen gün önemini ve değerini arttırmaktadır. Önümüzü ve geleceğimizi görebilmemiz için bütün TBMM birimlerimizin iyi bir planlama içinde olması gerekiyor.” dedi

Tüm kamu kurumlarında projelendirme, planlama ve ilerleme konularında bir mesafe kaydedildiğini belirten Kumbuzoğlu, “Biz de TBMM olarak, tüm birimlerle, tüm hizmet birimleriyle bu planlamamızı gerçekten iyi bir şekilde yaparsak ne yapacağımızı bilmiş oluruz” diye konuştu.

Kumbuzoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugünü, yarını öbür günü ve önümüzdeki birkaç yılı, 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı planlamamız gerekiyor. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Önümüz sisli ve puslu ise adımlarımızı sağlam bir şekilde atamayız. Mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanamayız. Planlamada en önemli unsur önümüzü doğru bir şekilde görebilmemizdir. Önümüzü sadece bizim görmemiz değil birbirimize de gösterebilmemiz gerekir, tecrübelerimizi birbirimize aktarmamız önemlidir. Hepimiz bir halkanın zincirleriyiz. Herkesin kendi sahasıyla, alanıyla ilgili olarak kendi projelerini, amaçlarını bizlere iletmesi gerekiyor. Yoksa tepe noktalarından hepinizin ne yapacağını bizim düşünmemiz, bizim sergilememiz, bizim öne sürmemiz bizi amacımıza ulaştırmaz. Ne yapacağını bilmeyen kesinlikle mesafe alamaz. Bu noktada özellikle son yıllarda gelişmiş ülkelerin başarılarını buna borçlu olduklarını hepimiz biliyoruz. Artık planlar bir yıllık değil. Artık gelişmiş ülkeler elli yıllık planlar, yüz yıllık planlar yapıyorlar. O bakımdan ülkelerin yanında kurumların da uzun motifli, uzun yıllara dayanan planları olması gerekiyor. Bizim de TBMM olarak, hizmet birimleri olarak, bir yılda, beş yılda, on yılda hatta daha uzun yıllarda neler yapabileceğimizi tasarlamamız ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor.”

TBMM’nin yönetim tarzının diğer kurumlara benzemediğini ifade eden Kumbuzoğlu TBMM’de idareci olmanın önemine değindi. Kumbuzoğlu, masa başında oturarak ve dosya elinde çalışarak uygulamaların her zaman gerçekleştirilemeyeceğini, uygulamaların doğru zamanda yapılması gerektiğini belirterek her idarecinin iyi bir anket okuyucusu, iyi bir dinleyici ve saha elemanı gibi çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Kumbuzoğlu, her şeyin stratejik plan yaparak çözümlenemediğini, yerindelik tespitinin çok önemli olduğunu, her doğrunun zamanında olmaması durumunda yer bulmadığını kaydetti ve her idarecinin kendi marifetini, sanatını ve yönetim anlayışını iyi bir şekilde göstermesinin yönetim anlayışı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Stratejik Plan’ın bir kitap şeklinde yayımlanacağını ve dağıtılacağını bildiren Kumbuzoğlu, kitap dışında birim idarecilerinin İnsiyatif kullanıp gösterecekleri performansın, günü birlik oluşturulabilecek esnek politikaların çok önemli olduğunu söyledi.

Her idarecinin birbirlerinin önerilerine ve tavsiyelerine açık olması gerekliliğinin altını çizen Kumbuzoğlu, öncelikleri çok iyi tespit edip çalışma hayatına iyi bir şekilde uyum sağlamak gerektiğini belirtti.

TBMM’de çalışan her idarecinin kendi önceliklerini çok iyi tespit etmesi ve gelecek tehlikelere karşı birimini koruması ve uyum içinde çalışılmasını sağlamasının önemine değinen Kumbuzoğlu, idarecilerin önceliklerini tespit etmekte Genel Sekreterlik olarak her türlü destek ve yardıma hazır olduklarını söyledi.

TBMM olarak her idarecinin yasama ve denetime odaklanması gerektiğini de ve gerçekleştirilecek bütün çalışmaların yasama ve denetim çerçevesinde olmasının önemli olduğunu bildiren Kumbuzoğlu, yasama görevi yapan 550 milletvekiline iyi bir şekilde hizmet etmenin başlıca görevleri olduğunu söyledi

TBMM olarak Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sayıştay, Danıştay gibi otoriter kurumlarla da iyi iletişim içerisinde olmanın büyük faydalar sağlayacağına dikkat çeken Kumbuzoğlu her kamu kurumunun uzmanlık alanının bulunduğunu ve bu kurumların tecrübelerinden TBMM olarak faydalanılmasının önemine değindi.

TBMM’nin medya ile iç içe çalışmasından ötürü her idarecinin daha dikkatli çalışması gerektiğine inandığını belirten Kumbuzoğlu, idarecilerin iyi iletişim içerisinde olmalarının önemli olduğunu belitti.

Genel Sekreter Kumbuzoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“TBMM’nin iç işleyişinde, idari kapasitesinde, mekanizmalarında hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini de ayrıca birlikte planlamamız gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak neler yapmamız gerektiğine birlikte karar vermemiz gerekiyor. Her birim kendi sahasıyla ilgili görüş ve önerilerini bu planlama sürecine getirmesi gerekiyor. Biz Genel Sekreterlik olarak önceliklerini belirleyen birimlerimize her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız. Meclis olarak önceliklerimizi birlikte tespit edip, gelecek olan tehlikelere karşı tedbirlerimizi almalıyız.”

Toplantıda, Strateji Geliştirme Başkanı Naim Çoban ve akademisyen Dr. Nusret Güçlü stratejik planlama hakkında sunum yaptılar.

Strateji Geliştirme Başkanı Naim Çoban ve Akademisyen Dr. Nusret Güçlü ‘ye gerçekleştirilen stratejik planlama değerlendirmelerine verdiği katkı ve destekten ötürü teşekkür eden Kumbuzoğlu, Güçlü ‘nün adeta TBMM’de düzenlenen toplantılara meclis personeli gibi çalıştığını ve katkı sağladığını söyledi.

YORUM YAP